Afstandene er i dag langt mindre end de var for bare 50 år siden. Men når afstandene bliver mindre, geografisk, bliver de så egentlig større menneskeligt? Når vi kan bo i København, arbejde i Århus og rejse til Shanghai, London og USA i forbindelse med arbejde… eller i forbindelse med at løbe Marathon… eller vi studerer et halvt år her og der, fordi afstandene i verden er blevet mindre, bliver afstanden til dem, vi holder af, så egentlig større? Måske.

Tidligere cyklede mange på arbejde. I dag er afstanden til jobbet, for de flestes vedkommende, længere end en almindelig cykeltur. Transporttiden er blevet længere – og en del arbejder faktisk i en anden landsdel, hvilket betyder, at de arbejder hjemme en del af tiden og den anden halvdel er de væk fra familien på et hotelværelse. Det betyder, at der bliver ’Facetimet’ og skypet en del. Og på den anden side betyder det en del telefonkonferencer og lignende. I begge situationer er det vigtigt, at man er 100% på under samtalen. Men det kan være svært, at ”være ordentligt til stede” i samtalen med barn eller ægtefælle, når man vitterligt ikke er der. Og på samme vis arbejdsmæssigt. Som hjælp til at navigere i denne verden, hvor måske er blevet små satellitter, som ”kommer på besøg” i forskellige dele af vores eget liv, kan ordentligt udstyr hjælpe meget. Firmaer som Globe Systems sælger ikke bare denne slags udstyr, de designer også løsninger specielt til virksomheder, der gør stor brug af denne ’langdistance kommunikation’.

Hvad så når det er den studerende, der er et semester i USA, Australien eller England, som har brug for at holde kontakten med ’dem derhjemme’? For samtalen er bare ikke lige så nær og fortrolig, når man kan høre liv på gaden eller ’room mates’ i baggrunden af samtalen… Også her kan det rette udstyr mindske oplevelsen af afstand imellem mennesker. Med et ordentligt headset, sorteres baggrundsstøj fra i begge ender af samtalen, og oplevelsen af afstand synes mindre.